پکیج نقره ای پشتیبان

✔️ نصب ، بروزرسانی و ایمن سازی قالب و افزونه ها
✔️ بررسی و حل مشکلات ایجاد شده بعد از بروزرسانی ها
✔️ جلوگیری از کامنت های اسپم و ای پی های خطرناک
✔️ تعریف و مدیریت ایمیل های سازمانی سایت و اعضا
✔️ پاسخگویی به پیام های سیستمی کاربران ، ایمیل و نظرات
✔️ بارگزاری مطالب ، اخبار و اطلاعیه در وب سایت یا فروشگاه
✔️ ارائه گزارش های منظم به صورت ماهانه به مدیر سایت
✔️ انجام تنظمیات بکاپ منظم به صورت هفتگی و ماهانه
✔️ تعداد 4 درخواست در ماه

پکیج طلایی پشتیبان

✔️ نصب ، بروزرسانی و ایمن سازی قالب و افزونه ها
✔️ بررسی و حل مشکلات ایجاد شده بعد از بروزرسانی ها
✔️ جلوگیری از کامنت های اسپم و ای پی های خطرناک
✔️ تعریف و مدیریت ایمیل های سازمانی سایت و اعضا
✔️ پاسخگویی به پیام های سیستمی کاربران ، ایمیل و نظرات
✔️ بارگزاری مطالب ، اخبار و اطلاعیه در وب سایت یا فروشگاه
✔️ ارائه گزارش های منظم به صورت ماهانه به مدیر سایت
✔️ انجام تنظمیات بکاپ منظم به صورت هفتگی و ماهانه
✔️ تعداد 6 درخواست تغییرات در ماه

پکیج الماس پشتیبان

✔️ نصب ، بروزرسانی و ایمن سازی قالب و افزونه ها
✔️ بررسی و حل مشکلات ایجاد شده بعد از بروزرسانی ها
✔️ جلوگیری از کامنت های اسپم و ای پی های خطرناک
✔️ تعریف و مدیریت ایمیل های سازمانی سایت و اعضا
✔️ پاسخگویی به پیام های سیستمی کاربران ، ایمیل و نظرات
✔️ بارگزاری مطالب ، اخبار و اطلاعیه در وب سایت یا فروشگاه
✔️ ارائه گزارش های منظم به صورت ماهانه به مدیر سایت
✔️ انجام تنظمیات بکاپ منظم به صورت هفتگی و ماهانه
✔️ تعداد 10 درخواست در ماه