ویژه سایت های کوچک

✔️ آنالیز و تحلیل مانیتوری سایت GTmetrix
✔️ بررسی سایت از نظر دیداری و ظاهری صفحه آرایی
✔️ بررسی فرایند فرم های ثبت نام – سفارش و…
✔️ بررسی و آنالیز آمار بازدید کاربران سایت
✔️ بهینه سازی تصاویر استفاده شده در سایت
✔️ بررسی و ارائه نقاط قوت و ضعف سایت
✔️ بررسی حجم وسرعت اپلود شدن سایت
✔️ بررسی وضعیت شبکه های اجتماعی
✔️ بررسی نقاط ضعف و قوت سایت
✔️ تحلیل و بررسی گوگل وب مستر
✔️ پشتیبانی به صورت 724
⏱ دوره سرویس 2 الی 3 روز کاری

ویژه سایت های متوسط

✔️ آنالیز و تحلیل مانیتوری سایت GTmetrix
✔️ بررسی سایت از نظر دیداری و ظاهری صفحه آرایی
✔️ بررسی فرایند فرم های ثبت نام – سفارش و…
✔️ بررسی و آنالیز آمار بازدید کاربران فروشگاه
✔️ بهینه سازی تصاویر استفاده شده در فروشگاه
✔️ بررسی و ارائه نقاط قوت و ضعف فروشگاه
✔️ بررسی حجم وسرعت اپلود شدن سایت
✔️ بررسی وضعیت شبکه های اجتماعی
✔️ بررسی نقاط ضعف و قوت سایت
✔️ تحلیل و بررسی گوگل وب مستر
✔️ پشتیبانی به صورت 724
⏱ دوره سرویس 4 الی 5 روز کاری

ویژه سایت های بزرگ

✔️ آنالیز و تحلیل مانیتوری سایت GTmetrix
✔️ بررسی سایت از نظر دیداری و ظاهری صفحه آرایی
✔️ بررسی فرایند فرم های ثبت نام – سفارش و…
✔️ بررسی و آنالیز آمار بازدید کاربران سایت
✔️ بهینه سازی تصاویر استفاده شده در سایت
✔️ بررسی و ارائه نقاط قوت و ضعف سایت
✔️ بررسی حجم وسرعت اپلود شدن سایت
✔️ بررسی وضعیت شبکه های اجتماعی
✔️ بررسی نقاط ضعف و قوت سایت
✔️ تحلیل و بررسی گوگل وب مستر
✔️ پشتیبانی به صورت 724
⏱ دوره سرویس 3 الی 4 روز کاری