نصب و راه اندازی سیستم اپن کارت

✔️ نصب کامل سیستم Opencart
✔️ نصب افزونه های مورد نیاز اولیه
✔️ کانفیگ بخش های مدیریت سیستم
✔️ تنظیم مجوزها و امنیت فایل و پوشه ها
✔️ نصب به صورت یکبار
⚙️ این سرویس شامل جابجای و انتقال سایت هم می باشد
⏳ توجه نمایید ؛ در صورتی که مشتری جدید هاست مپ هستید این سرویس به صورت رایگان برای سری اول ارائه می شود .
⏱ پشتیبانی به صورت 724

نصب و راه اندازی سیستم جوملا

✔️ نصب کامل سیستم Joomla
✔️ نصب افزونه های مورد نیاز اولیه
✔️ کانفیگ بخش های مدیریت سیستم
✔️ تنظیم مجوزها و امنیت فایل و پوشه ها
✔️ نصب به صورت یکبار
⚙️ این سرویس شامل جابجای و انتقال سایت هم می باشد
⏳ توجه نمایید ؛ در صورتی که مشتری جدید هاست مپ هستید این سرویس به صورت رایگان برای سری اول ارائه می شود .
⏱ پشتیبانی به صورت 724

نصب و راه اندازی سیستم دروپال

✔️ نصب کامل سیستم Drupal
✔️ نصب افزونه های مورد نیاز اولیه
✔️ کانفیگ بخش های مدیریت سیستم
✔️ تنظیم مجوزها و امنیت فایل و پوشه ها
✔️ نصب به صورت یکبار
⚙️ این سرویس شامل جابجای و انتقال سایت هم می باشد
⏳ توجه نمایید ؛ در صورتی که مشتری جدید هاست مپ هستید این سرویس به صورت رایگان برای سری اول ارائه می شود .
⏱ پشتیبانی به صورت 724

نصب و راه اندازی سیستم وردپرس

✔️ نصب کامل سیستم Wordpress
✔️ نصب افزونه های مورد نیاز اولیه
✔️ کانفیگ بخش های مدیریت سیستم
✔️ تنظیم مجوزها و امنیت فایل و پوشه ها
✔️ نصب به صورت یکبار
⚙️ این سرویس شامل جابجای و انتقال سایت هم می باشد
⏳ توجه نمایید ؛ در صورتی که مشتری جدید هاست مپ هستید این سرویس به صورت رایگان برای سری اول ارائه می شود .
⏱ پشتیبانی به صورت 724