ارائه خدمات سفارش طراحی سایت

طراحی سایت شخصی

✔️ طراحی سایت با وردپرس
✔️ قالب حرفه ای اورجینال
✔️ ظاهر سایت استاندارد
✔️ طراحی اسلایدر استاندارد
✔️ رنگ بندی و ظاهر دلخواه
✔️ کانفیگ اولیه تنظیمات سئو
✔️ بهینه سازی تصاویر سایت
✔️ طراحی استاندارد و واکنشگرا
✔️ کانفیگ اولیه تنظیمات امنیتی
✔️ آموزش اختصاصی مورد نیاز
✔️ ورود اطلاعات مورد نیاز اولیه
✔️ هاست و دامنه رایگان (ir-com)
⏱ تحویل وب سایت 5 روز
⚙️ پشتیبانی 1 ماه

طراحی سایت شرکتی

✔️ طراحی سایت با وردپرس
✔️ قالب حرفه ای اورجینال
✔️ ظاهر سایت استاندارد
✔️ طراحی اسلایدر استاندارد
✔️ رنگ بندی و ظاهر دلخواه
✔️ کانفیگ اولیه تنظیمات سئو
✔️ بهینه سازی تصاویر سایت
✔️ طراحی استاندارد و واکنشگرا
✔️ کانفیگ اولیه تنظیمات امنیتی
✔️ آموزش اختصاصی مورد نیاز
✔️ ورود اطلاعات مورد نیاز اولیه
✔️ هاست و دامنه رایگان (ir-com)
⏱ تحویل وب سایت 10 روز
⚙️ پشتیبانی 1 ماه

طراحی سایت فروشگاهی

✔️ طراحی سایت با وردپرس
✔️ قالب حرفه ای اورجینال
✔️ ظاهر استاندارد فروشگاه
✔️ طراحی اسلایدر فروشگاهی
✔️ رنگ بندی و ظاهر دلخواه
✔️ کانفیگ اولیه تنظیمات سئو
✔️ بهینه سازی تصاویر صفحه اول
✔️ طراحی استاندارد و واکنشگرا
✔️ کانفیگ اولیه تنظیمات امنیتی
✔️ آموزش اختصاصی مورد نیاز
✔️ ورود اطلاعات مورد نیاز فروشگاه
✔️ هاست و دامنه رایگان (ir-com)
⏱ تحویل وب سایت 15 روز
⚙️ پشتیبانی 1 ماه

طراحی سایت اختصاصی

✔️ طراحی سایت با وردپرس
✔️ طراحی قالب اختصاصی
✔️ طراحی اختصاصی گرافیک
✔️ طراحی اسلایدر حرفه ای
✔️ رنگ بندی و ظاهر اختصاصی
✔️ کانفیگ استاندارد تنظیمات سئو
✔️ بهینه سازی تصاویر سایت
✔️ طراحی استاندارد و واکنشگرا
✔️ کانفیگ حرفه ای تنظیمات امنیتی
✔️ آموزش اختصاصی مورد نیاز
✔️ ورود اطلاعات کامل وب سایت
✔️ هاست و دامنه رایگان (ir-com)
⏱ تحویل وب سایت 20 روز
⚙️ پشتیبانی 1 ماه